Unity Bettieבאנו לבקר את הדודה בטי, שמתגוררת בבית מיוחד שבו כולם מאוד מבוגרים טליה ושירי באות לבקר את דודה בטי כשיוצא וזה קורה מידי פעם בחופשות ובחגים. להגיד שלום לתת חיבוק ולעשות משהו למען משהו אחר

להיות נכונות ללמוד ולקבל טיפה את האחר

אני כאמא לטליה ולשירי אוהבת לאתגר אותם שמשפחה זה מעל הכול 

בכול פעם כשאני באה לבקר אני פשוט נדהמת משני דברים האחד: כמה הסרט בנג׳מין באטן כשהתינוק הגיע לעולם זקן מתבגר ומת כתינוק

והשני: כמה אנשים מבוגרים אוהבים ילדים זה מכניס אור חדש טרי וצעיר לחדר שקצת נשכח, אני אוהבת להגיע לשם ולראות דרך ענים אחרות את הבנות שלי ולהרגיש גאה שאני אמא שלהן ולהיות גאה בעצמי.

0 views0 comments

Recent Posts

See All