mummy and Talya timeהשבוע שביליתי עם טליה ודגש על הבילוי הרגיש לי בסופ השבוע שאני ממש לא מוכנה להיפרד ממנה וכשיום שני הגיע  של איזה באסה טליה חוזרת לבית ספר

גיליתי השבוע שיש לי ילדה נהדרת וכפית ונהדרת, היתה לי מין עצבות כזו. 

בילינו ביחד, ראינו סרט, החזקנו ידים, לא צעקתי היתי רגועה טליה היתה קשובה היא עשתה שעורים נחה המון ראינו המון סרטים אכלנו ביחד במסעדה קנינו מתנות. הקיצר היה כיף ורגוע.

אני ממש מחכה לחופשה הבאה.

2 views0 comments

Recent Posts

See All