Kew Garden Christmas Walkכמו בכול שנה כמה שבועות לפני קריסטמס יש לטליה יום הולדת ובין קריסמס ובין היום הולדת של טליה בכמה ימים האילו יש לנו הרגל ללכת בגנים ולקפס את המקומות המיוחדים והטירות המוארים לפני חג המולד ולהכניס את השנה החדשה באור. ההליכה הזו קפואה וצריך באמת להיות מצויידים בציוד חם שמתאים להליכה בלילה ובחוץ.

זה נהדר.

השנה החלטנו לחזור לגנים הקיו ולקחת את אחי ומשפחתו

היה נהדר קסום ומרתק כמו בכול פעם אבל השנה היה מעניין במיוחד בגלל התוספת החדשה שצירפנו למסורת.

שירי פחות התחברה הפעם הזו. 

0 views0 comments

Recent Posts

See All