Israel Timeלחיות באנגליה זה לחיות שונה

איחד הדברים ששמתי לב אליהם זה שחסר לי רעש של ממטרות בערב , ולהריח את הדשא אחרי שהוא נקצר והריח של האדמה הרטובה פשוט לדבר עם אנשים ולהזמין לקפה של יום שישי אחר הצהרים עם מלון. ואבטיח במרפסת בחוץ. 

אני מתגעגעת לחיים פשוטים בכפר ביחד והלבד.

אני מתגעגעת לחוף ים ואבטיח בחוף

אני מתגעגעת לשקיעות 

ולדברים הפשוטים

אני מתגעגעת לפעם - לילדות הישראלית שלי

להחזיר לבנות שלי טעם של פעם.

0 views0 comments

Recent Posts

See All