Imperial War Museum

Updated: Jan 29, 2019

בימי הזיכרון תמיד קשה לי אני מרגישה לאות ורצון להזדהות עם הישראליות שלי ועם הזהות שלי כעם יהודי ומה זה אומר עלי כחלק קטן משייכות גדולה, ואיך אני כאמא לוקחת אחריות על המשכיות תהליך הלמידה שלי לא כאביטל אלא כאמא שמעבירה מסר של זהות לבנות שלי הקטנות ומבססת ערכים של זהות לשתי בנותי הקטנות.

זה מאוד חשוב לי כאמא לפתוח את הבנות שלי לעולם הגדול ולהראות להן שהעולם שלנו גדול.
0 views0 comments

Recent Posts

See All