Happy birthday 4 Talya

כשאני הייתי כתנה אמא שלי תמיד דאגה לחגוג לי את יום הולדתי הצורה מיוחדת מקורית ותמיד מושקעת, אני זוכרת שתמיד היום הולדת שלי נחגגה בצורה קצת שונה ומיוחדת ואני מקווה שאני מעבירה את זה לבנות שלי ושומרת על יחודיות מיוחדת משלי, ואני רק יכול לקוות כי הן יחגגות את היום הולדת לילדים שלהן בצורה מיוחדת ואהובה.

וילמדו להעריך את היום המיוחד שהן נולדו והפכו אותי לאמא, וגרמו לי להעריך ולהסתכל על החים בצורה קצת שונה מלאה בחוויות שונות ומשונות ואתגרים חדשים.

את היום הולדת של טליה חגגנו בצורה קצת צנועה ושונה השנה ועם השנים נעשה את זה למין הרגל כי נואה אהבנו לחגוג בצורה שונה אינטימית ומיוחדת עם המשפחה שנישארה בארץ ולא זוכים לחגוג איתנו הרבה אירואים קטנים.


יום הולדת 4 שמח אהובתי הקטנה.

אני אוהבת אותך נורא.
0 views0 comments

Recent Posts

See All