Halloween 2017אחד הימים הכי אהובים עלי פה באנגליה הוא למעשה הלוויןץ ומי שעוקב אחרי ודאי יכול להבכין במסורת הנרכשת כבר עם השנים של לחתוך דלעת בצורה מפחידה ובערב לשלוח את הבנות לדפוק על דלתות שכנינו החמודים ולבקש מהם ממתקים ולהיות מנומסים ולהגיד תודה...

זו הזדמנות נהדרת בשבלי לבדוק מה המצב עם השכנים מי עבר והאם הוא נחמד ולעשות מינגלים עם השכנים. וכמובן לילדים לאכול ממתקים כמעט כול הערב.

והשנה נוספו אלינו 3 מתלמדים חדשים למסורת. האחיינים שלי נטע בת 1 עדי בת 9 ואלון בן 6 וקצת.

כמובן איב חברה הטובה שלנו משנים קודמות.

אז את הפעילות התחלנו כמה ימים לפני בטירה באסקס דרך המנוי שלנו ב English Heritage - Audley End and Gardens 

היתה שם פעילות לחתוך דלעת בצורה מפחידה.

וקישוט הבית שלנו עם קניינת מללאאאא ממתקים, והסיבוב הקבוע השכונתי שלנו שנימשך בהייפר ועייפות למקלחת ולמיטה ב 21:40 ללא ארוחת ערב

פעם בשנה מותר

0 views0 comments

Recent Posts

See All