global house

התחיל מהמילה כפר גלובלי,

כול גבר היה כפר גלובלי . היום המילה היא דיגיטלי , לראות טלויזיה מהטלפון לגלוש

בפיס לצלצל לנייד לאכול ולהקשיב לחדשות.

הכול עבר דיגיטציה.

אפילו האיורים שלי, הפכו לדיגיטלים.

החיים שלנו משתנים!!

מי היה מאמין לפני 40 שנה, באמריקה, לתקשר עם המשפחה היה דרך דואר אוויר או טלפון אחת לשבוע.

היום, בכפר הדיגיטלי הקטן עושים הכול בנייד, אבא שלי יכול לגור בכפר סבא ולהשיג אותו בכול מצב ולראות לו את הנכדות טליה ושירי, הזמינות והנוחות בלהשיג דברים ולהיות מחוברים ותלויים בעולם הזה גורמים לי לחשוב על הנגישות להכול ועל אפתיות ריגשית בליצור קשרים חברתיים עם סביבה שלנו.

בעיקר הקרובה.

אתה רגיל לפתח קשרים לא פרונטלים, 

האדם שאיתו אתה בקשר רחוק צריך לספק לך זמינות וגירויים חיצונים (תמונות, שאלות שהתשובות יהיו מלאות) ושיחה מעניינת ביניכם 

בקלות שכשקשר נבנה בין שני אשיות נבנה על ידי מחנה משותף ( למדנו את זה בגן בבתי ספר בהפסקות, בבית עם חברים, בטיולים) וככול שהמחנה המשותף יותר גדול רחב ועמוק הקשר שורד

כשהקשר נבנה או מתבסס רק על בחירות דיגיטלית

פה צריך כבר הוראות וכללים אחרים שנורא קורץ לי לפתח אותם

איך בונים קשר בעולם החדש

איך בונים ומתחזקים לאורך שנים?

איך שומרים ומבססים אותו שלא יהיה חשוף מידי

זה נורא מסקרן אותי איפה טליה תהיה כסטודנטית

איך היא תקבל את העולם החדש

אנחנו בפני נקודת פריצה בעולם הזו וזו היא המהפכה הדיגיטלית והשינוי של נראות הדברים והבנתם אחד כלפי השני. 

0 views0 comments

Recent Posts

See All