Brand - Mummyכשרק הייתי בהריון שאלתי את עצמי שאלה אחת

״איזו אמא אני אהיה?״,

ידעתי כמה דברים:

ידעתי שאני ממש לא באזור נוחות שלי

ידעתי שאני לבד אבל כולן עוברות את זה לבד לחלק יש יותר עזרה ולחלק לא

וידעתי שאני נכנסת לאזור חדש ולא מוכר וצריך להתארגן

וכככה נוצר המותג האמהות אביטל

אמא, אביטל

אמא שהיא גם אביטל

איך בונים את זה? ואיך משמרים את זה למדתי תוך כדי חווית האמהות האישית שלי.

דברים שאני מתמודדת עם אתגרים חדשים ותקופות שונות נבנות ויבנו בדרך עם הבנות שלי החברות שלי והאנשים שסביבי.

חלק למדתי תוך כדי החוויה. 

וחלק חקרתי ושאלתי אמהות עם ניסיון.

ובגלל שהייתי מאוד רחוקה מכול ביקורת עצה שיח וקהילת אמהות/ חברות הקרובות אלי 

הייתה לי שליטה מלאה באיזו אינפורמציה אני לוקחת ואיזו אינפורמציה אני מייסמת. אני שלטתי במה אני לוקחת ומייסדת ומה לא.

כמובן שהייתי צרכה ללמוד לבקש להתעניין ולשאול את השאלות המדוייקות ולשתף חזרה וזה לא היה פשוט.

אבל לומדים לעשות את זה ולמדתי לעשות את זה עם עצמי אני עברתי ועוברת תהליך.

למודתי להיות קשובים לילד

ולומדתי להיות קשובה לאינטואיציה שלי כהורה

וככה יצרתי את אמא אביטל

זה לא היה קל אם לומר את האמת

ופשוט זה לא היה לי דוגמא אישית

היה לי זיכרון 

אבל למדתי פרק חשוב בחיי ואני ממשיכה לאתגר את עצמי כול יום מחדש.

2 views0 comments

Recent Posts

See All